Aktuellt om låneinsatser

Ny tolkning från EBA gällande villkoren för medlemsinsatser i kooperativa banker
Finansinspektionen (FI) har meddelat att de kommer tillämpa Europeiska bankmyndighetens (EBA) tolkningsförtydligande gällande villkoren för att medlemsinsatser i kooperativa banker ska få räknas in i kapitalbasen. Den nya tolkningen påverkar inte medlemsinsatser erlagda innan den nya tolkningen tillämpas utan bara framtida medlemsinsatser. Banken har i dag en stark kapitaltäckning och är i dialog med FI för att ta fram en ny kapitaliseringsmodell som är förenlig med den nya tolkningen.

I väntan på utfallet av dialogen med FI har bankens styrelse beslutat att dra tillbaka ansökan om återbetalning av medlemsinsatser som lämnades till FI den 9 juni 2021.

Detta innebär en fortsatt fördröjning för alla som väntar på att återfå tidigare erlagd insats, vilket är beklagligt. Så snart en ny kapitaliseringsmodell godkänts av FI kommer vi att återuppta den kvartalsvisa prövningen avseende återbetalning av låneinsatser.

Ansökan om stadgeändring, som innefattar möjligheten att låneinsatser kan överlåtas från medlem till medlem, ligger under fortsatt behandling hos FI. Banken har regelbunden kontakt med FI och har betonat stadgeändringens betydelse för bankens medlemmar och verksamhet.

Vi fortsätter att arbeta ihärdigt för att alla så snart som möjligt ska återfå sin insats. Mer information kommer publiceras på våra kanaler allteftersom arbetet fortsätter.

Återbetalning av låneinsatser
För att återbetala låneinsatser behöver Banken tillstånd från FI. Mellan juli 2016 och april 2019 erhölls inget tillstånd från FI och banken fick således inte återbetala några insatser. I maj 2019 godkände FI ansökan om återbetalning av låneinsatser gällande medlemmar som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Dessa insatser återbetalades under sommaren 2019. Under tiden banken saknade tillstånd att återbetala insatser har en kö byggts upp. Samma turordning gäller fortsatt där den som väntat längst står först i kön för att återfå sin insats.

Läs om Finansinspektionen på deras hemsida: www.fi.se
Anmäl er till vårt nyhetsbrev om låneinsatser här.
Läs det senaste nyhetsbrevet här.
Hanna Kommunikatör (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.