Aktuellt om återbetalning av medlemsinsatser

I detta inlägg får du information om hur vi arbetar för att du, så snart som möjligt, ska få tillbaka din medlemsinsats samt hur du kan hålla dig informerad.

Sedan en tid tillbaka har återbetalning av medlemsinsatser (både låneinsatser och frivilliga medlemsinsatser) varit uppskjuten med anledning av JAKs finansiella ställning i relation till de kapitalkrav som ställs på banker. Vi ber om ursäkt för den långa väntetiden som våra medlemmar behövt genomgå för att få tillbaka sina erlagda insatser.
Vi kan nu med glädje meddela att Finansinspektionen har gett JAK tillstånd att överlåta insatser mellan medlemmar. Det innebär att en ny insats som erläggs av en medlem kan överlåtas och därmed utbetalas till en medlem som väntar på sin insats.

Om oss och insatser
Även en liten idéburen bank som JAK har till stor del samma lagkrav på sig som storbankerna. Till skillnad från andra banker har vi dock ingen utdelning till ägare och inga bonusar. I stället återinvesteras eventuellt överskott i verksamheten.

Bankens behov av eget kapital har vi löst genom att vi medlemmar gör olika kapitalinsatser.

  • Obligatorisk insats (grundinsats) betalas vid inträde eller när medlemmen fyller 18 år. Återbetalas ej.
  • Överinsats
    a. Låneinsats betalas i samband med att medlem tar lån. Låneinsatsen betalas tillbaka efter att lånet är avslutat och Finansinspektionen (FI) lämnat sitt tillstånd.

    b. Frivillig medlemsinsats betalas in frivilligt och kan vara olika belopp och bindningstider. En frivillig insats betalas tillbaka efter att bindningstiden löpt ut och FI lämnat sitt tillstånd.
  

En insats är inte ett sparande utan ett bidrag till Bankens eget kapital. Insatskapital omfattas inte av den statliga insättningsgarantin, som i övrigt omfattar all inlåning i JAK Medlemsbank.

Återbetalning av medlemsinsatser
Överinsatser (låneinsats och frivillig medlemsinsats) ska återbetalas efter att medlemmen fullgjort sina förpliktelser i banken, till exempel återbetalat ett lån eller att bindningstiden för en uppsagd frivillig medlemsinsats löpt ut.

Eftersom medlemsinsatserna är en del av bankens egna kapital behöver Banken tillstånd från FI innan en medlemsinsats får återbetalas. Bankens styrelse prövar löpande möjligheten att överlåta eller återbetala medlemsinsatser som sagts upp och som är kvalificerade för återbetalning enligt gällande lag och internt regelverk.
  • Görs bedömningen att det inte finns utrymme för vare sig överlåtelse eller återbetalning av medlems­insatser, kommer nya erlagda medlemsinsatser att öka insatskapitalet och således även Bankens kapital­bas.
  • Görs bedömningen att det finns utrymme för överlåtelse av medlemsinsatser ska medlemmar som vill erlägga en överinsats göra så genom att överta äganderätten av en medlemsinsats som sagts upp och som är kvalificerad för återbetalning, inom ramen för beslutat utrymme. 
  • Görs bedömningen att det finns utrymme att återbetala medlemsinsatser, vilket innebär en minskning av Bankens egna kapital, överlämnas en ansökan till FI om att få förhandstillstånd att reducera kärnprimärkapitalinstrument genom återbetalning av medlemsinsatser inom ramen för beslutat utrymme. Efter förhands­tillstånd erhållits från FI ska Banken påbörja återbetalning av de medlemsinsatser som godkänts för återbetalning.

Den senaste återbetalningen av medlemsinsatser gjordes i november 2023 och omfattade låneinsatser för slutbetalda lån under 2015.

Hur ser det ut just nu?
JAK erhöll 2023 tillstånd från FI om att överlåta insatser upp till ett belopp om totalt fem (5) miljoner kronor. Det innebär att när en medlem erlägger en ny insats kan JAK överlåta den till medlem som väntar på sin insats. Den väntande medlemmen får på så sätt sin insats återbetald utan att Bankens kärnprimärkapital påverkas, vilket har varit en av anledningarna till att JAK inte fått tillstånd för att återbetala insatser tidigare.
Tillståndet om att överlåta insatser gjorde att JAK påbörjade återbetalning av insatser till de medlemmar som slutbetalat sina lån under 2015.

Återbetalningarna kommer att ske i ordning baserat på tidsföljd. Det betyder att de medlemmar som väntat längst på sin insats kommer få sin insats återbetald först. Medlemmar som står på tur för återbetalning av sin insats kommer bli kontaktade av JAK.

Vi fortsätter att arbeta för att alla så snart som möjligt ska återfå sin insats. Mer information kommer publiceras här och i våra andra kanaler allteftersom arbetet fortsätter.

När kan jag förvänta mig få tillbaka min medlemsinsats?
Vi kan tyvärr inte ge något preliminärt utbetalningsdatum för enskilda medlemsinsatser. När det är dags för återbetalning kommer du att bli kontaktad av Banken för att ordna med överföringen.

Behöver jag vara medlem?
Nej, väntar du endast på återbetalning av en medlemsinsats behöver du inte vara medlem. Använder du våra övriga tjänster eller har andra pågående engagemang behöver du vara kvar som medlem.

Kan jag använda min medlemsinsats till ett lån?
Ja, väntar du till exempel på en återbetalning av en medlemsinsats på 120 000 kronor kan du ta ett nytt bolån på 2 miljoner kronor, enligt gällande villkor. Din innestående medlemsinsats används då som låneinsats för det nya lånet. Vi erbjuder lån både med och utan säkerhet.

Var kan jag få mer information?
Du kan följa detta inlägg och få e-post skickat vid uppdateringar av inlägget. Detta gör du genom att klicka ”Följ inlägget” och ange din e-postadress.

När vi har ny information att delge skickar vi ut ett riktat nyhetsbrev där aktuella händelser relaterat till medlemsinsatser tas upp. Du anmäler dig till detta utskick enkelt här nedan:

Läs om Finansinspektionen på deras hemsida: www.fi.se
Anmäl er till vårt nyhetsbrev om låneinsatser här.
Läs det senaste nyhetsbrevet här.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.