Aktuellt om låneinsatser

Styrelsen fattade den 22 december 2020 beslut om att lämna in en ansökan till Finansinspektionen (FI) om godkännande av återbetalning av medlemsinsatser. Ansökan, som avses lämnas in i mars, kommer omfatta låneinsatser kopplade till lån som slutbetalats fram till och med november 2016. Samma turordning gäller fortsatt där den som väntat längst är först i kön för att återfå sin insats.

I ansökan kommer vi presentera ett förslag avseende överlåtelse av insats medlem till medlem. Om förslaget genomförs så kommer nya låntagare kunna ta över låneinsatser från färdigbetalade lån genom att erlägga insatsbeloppet till den som väntar på att återfå sin insats. Detta skulle möjliggöra en kortare väntetid för att återfå sin insats. Styrelsen kommer lägga fram ett förslag om stadgeändring i en proposition till årsstämman 2021 avseende detta.

Efter att ansökan skickats in gör FI en bedömning av bankens finansiella ställning som sedan ligger till grund för deras beslut. Handläggningstiden varierar och kan ta flera månader.

Återbetalning av låneinsatser
För att återbetala låneinsatser behöver banken tillstånd från FI. Mellan juli 2016 och april 2019 erhölls inget tillstånd från FI och banken fick således inte återbetala några insatser. I maj 2019 godkände FI ansökan om återbetalning av låneinsatser gällande medlemmar som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Dessa insatser återbetalades under sommaren 2019. Under tiden banken saknade tillstånd att återbetala insatser har en kö byggts upp och vi arbetar ihärdigt för att alla så snart som möjligt ska återfå sin insats.

Ansökan om återbetalning av låneinsatser
Banken prövar kvartalsvis utrymmet att göra återbetalningar av medlemsinsatser som sagts upp till återbetalning och som är kvalificerade för återbetalning enligt gällande lag och internt regelverk. Bedömer ledning och styrelse att det finns utrymme för återbetalningar ska en ansökan lämnas till FI om att få tillstånd att återbetala insatser inom ramen för detta utrymme.

Om JAK och vår verksamhet
Varje medlem som tar lån i JAK Medlemsbank bidrar med en låneinsats, en form av medlemsinsats, som är innestående under lånets löptid. Låneinsatsen är en andel i banken och återbetalas efter att lånet är slutbetalt och banken erhållit tillstånd för återbetalningen från FI.

En liten idéburen bank som JAK har till stor del samma lagkrav på sig som storbankerna. Till skillnad från andra banker har vi dock ingen utdelning till ägarna, inga bonusar och ingen ränta på inlåning. Istället återinvesteras allt överskott i verksamheten.

Vi har löst behovet av eget kapital genom att vi medlemmar gör olika kapitalinsatser.
  1. Grundinsats betalas när man blir medlem eller när man fyller 18 år. Grundinsatsen återbetalas ej.
  2. Låneinsats betalas i samband med att man tar lån. Låneinsatsen betalas tillbaka efter att lånet är avslutat och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.
  3. Frivillig medlemsinsats betalas in frivilligt och kan vara olika belopp och bindningstider. En frivillig insats betalas tillbaka efter att avtalstiden löpt ut och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.
En insats är inte ett sparande utan ett bidrag till bankens egna kapital. Insatskapital omfattas därför inte av den statliga insättningsgarantin, som i övrigt omfattar all inlåning i JAK Medlemsbank.

Lånemöjlighet under väntetiden
Om du vill ta ett nytt lån kan du ansöka om att återanvända din innestående låneinsats. Exempel: Väntar du på en återbetalning av en låneinsats på 6 000 kr kan du ta ett nytt lån på 100 000 kr, enligt gällande villkor, men du behöver då inte betala in en ny låneinsats. Vill du veta mer, hör av dig på mail: jak@jak.se eller ring 0500-46 45 00.

Läs om Finansinspektionen på deras hemsida: www.fi.se

Anmäl er till vårt nyhetsbrev om låneinsatser här.

Läs det senaste nyhetsbrevet här.
Hanna Kommunikatör (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.