Aktuellt om låneinsatser

Varje medlem som tar lån i JAK Medlemsbank bidrar med en låneinsats (en form av medlemsinsats) som är innestående under lånets löptid. Låneinsatsen är en andel i banken och betalas normalt ut efter det att lånet är slutbetalt. Låneinsatsen är inte ett sparande i banken utan ett bidrag till bankens egna kapital. Återbetalning av låneinsatser görs normalt två gånger per år. I januari för lån som slutbetalats december–maj och i juli för lån som slutbetalats juni–november.

Återbetalning av låneinsatser
För att återbetala låneinsatser behöver vi tillstånd från Finansinspektionen. Mellan juli 2016 och april 2019 erhöll vi inget tillstånd från Finansinspektionen och fick således inte återbetala några insatser. I maj 2019 godkände Finansinspektionen vår ansökan om återbetalning av låneinsatser gällande medlemmar som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Dessa insatser återbetalas under sommaren 2019. Under tiden vi saknade tillstånd att återbetala insatser har en kö byggts upp och vi arbetar ihärdigt för att alla så snart som möjligt ska återfå sin insats.

Ansökan om återbetalning av låneinsatser
Från och med sommaren 2018 prövar vi kvartalsvis om det finns utrymme att göra återbetalningar av låneinsatser. Bedömer vi att det finns utrymme kommer vi söka tillstånd hos Finansinspektionen om att få återbetala låneinsatser inom ramen för detta utrymme. Återbetalning kommer ske i turordning där de som väntat längst återfår sin låneinsats först. Vår bedömning är att det kan komma att ta 4–5 år innan vi återgått till ett normalläge och arbetat bort den extra väntetiden.

Om JAK och vår verksamhet
En liten idéburen bank som JAK har till stor del samma lagkrav på sig som storbankerna. Till skillnad från andra banker har vi dock ingen utdelning till ägarna, inga bonusar och ingen ränta på inlåning. Istället återinvesteras allt överskott i verksamheten.

Vi har löst behovet av eget kapital genom att vi medlemmar gör olika kapitalinsatser.
  1. Grundinsats betalas när man blir medlem eller när man fyller 18 år. Grundinsatsen återbetalas ej.
  2. Låneinsats betalas i samband med att man tar lån. Låneinsatsen betalas tillbaka efter att lånet är avslutat och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.
  3. Frivillig medlemsinsats betalas in frivilligt och kan vara olika belopp och bindningstider. En frivillig insats betalas tillbaka efter att avtalstiden löpt ut och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.
En insats är inte ett sparande utan ett bidrag till bankens egna kapital. Insatskapital omfattas därför inte av den statliga insättningsgarantin, som i övrigt omfattar allt sparande i JAK Medlemsbank.

Dialogen med Finansinspektionen

Maj 2019
I slutet av maj 2019 fick banken ett beslut av Finansinspektionen att de anser att bankens ekonomi är stabil och återbetalning av låneinsatser kan påbörjas. Det handlar i första hand om lånetagare som slutbetalade sina lån under juni-november 2015 och skulle normalt fått sin återbetalning sommaren 2016. Sammanlagt ska de ha tillbaka ca sex miljoner kronor. De låntagare som är berörda av detta kommer bli kontaktade av banken under juni–juli 2019.

Mars 2019
Som tidigare meddelats skickades den 27 november 2018 en ansökan till Finansinspektionen där banken söker tillstånd att återbetala låneinsatser till de som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Banken har, i ansökan till Finansinspektionen, klargjort bankens finansiell ställning och prognoser samt påtalat vikten av att banken erhåller tillstånd att återbetala medlemmarnas insatser. Finansinspektionen har ännu inte lämnat svar på ansökan, så snart så skett kommer detta meddelas.

November 2018
Den 27 november 2018 skickades en ansökan till Finansinspektionen där banken söker tillstånd att återbetala låneinsatser till de som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Så snart Finansinspektionen lämnat besked kommer detta meddelas i våra kanaler.

September 2018
Den 18 september besökte JAK Finansinspektionen för att informera om det åtgärdsarbete som påbörjades sommaren 2017 och för att presentera aktuella ekonomiska rapporter och prognoser. Vid besöket diskuterades de underlag som är tänkta att ligga till grund för en ansökan om tillstånd för återbetalning av låneinsatser.

November 2017
Den 28 november besökte dåvarande tf. vd Johan Thelander och redovisningsansvarig Marie Gillberg Finansinspektionen för att informera om JAKs finansiella ställning och arbete med att uppnå en betryggande lönsamhet och kapitalbas.

April 2017
Den 11 april fick vi ett officiellt besked från Finansinspektionen att de nekade vår ansökan om återbetalning av låneinsatser som var planerade för utbetalning i juli 2016. Beskedet finns att läsa på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

December 2016
I december besökte dåvarande vd Sammy Almedal och redovisningsansvarig Marie Gillberg Finansinspektionen för att berätta om JAKs modell som bank och vår aktuella finansiella situation.

September 2016
Komplettering lämnades till Finansinspektionen.

Juni 2016
I juni tog JAK kontakt med Finansinspektionen som då bad om vissa kompletteringar.

April 2016
I april 2016 skickade JAK in en ansökan om att begära tillstånd för utbetalning av låneinsatser som var planerade för juli.

Lånemöjlighet under väntetiden
Om du vill ta ett nytt lån kan du ansöka om att återanvända din innestående låneinsats. Exempel: Väntar du på en återbetalning av en låneinsats på 6 000 kr kan du ta ett nytt lån på 100 000 kr, enligt gällande villkor, men du behöver då inte betala in en ny låneinsats. Vill du veta mer, hör av dig på mail: jak@jak.se eller ring 0500-46 45 00.

Läs om Finansinspektionen på deras hemsida: www.fi.se

Anmäl er till vårt nyhetsbrev om låneinsatser här.

Läs det senaste nyhetsbrevet här.
Hanna Kommunikatör (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.