Frågor och svar gällande inaktiva konton och diversifierad medlemsavgift

Vi har fått en del frågor kring den information vi skickat ut om stängning av inaktiva konton. Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna med tillhörande svar för att förtydliga och hjälpa till med de frågor som uppstått.

Vad räknas som inaktivt konto? Behöver jag ta ut mina pengar? 
 
Fråga: Jag läste precis informationen om stängning av medlemskonto. Behöver jag själv flytta mina pengar från medlemskonto till ett annat konto innan nedstängningen?
Svar: Nej, det behöver du inte. Du som har ett sparande på JAK idag kan fortsätta ditt sparande och inga konton kommer att stängas. Medlemskontot kommer framöver att ändra kontotyp men din behållning på kontot kommer att kvarstå.

De som har saldon på sina konton eller använder sina konton kommer få information innan förändringen sker.
 
Fråga: Jag fick meddelande om att ni kommer stänga inaktiva medlemskonton. Jag har använt mitt under året, kommer det i så fall stängas?
Svar: Nej, för de som har ett sparande på sitt konto, oavsett om man har satt in sitt sparande i år eller tidigare år, kommer kontot inte stängas.

Kontotypen Medlemskonto kommer att fasas ut vilket betyder att nya Medlemskonton inte kommer öppnas utan man får välja en annan typ av konto. För dem som har ett Medlemskonto idag kommer kontot att ändra kontotyp.
 
Fråga: Vad räknas som inaktivt konto? Jag vill inte få kontot raderat utan då i stället ändrat till en annan kontotyp. Mitt medlemskonto har använts för att betala medlemsavgift men också för övriga transaktioner. 
Svar: Har du använt ditt konto till mer än att betala medlemsavgiften så kommer inte kontot att avslutas utan i stället ändrar JAK kontotyp för kontot.
 
Vad innebär diversifierad medlemsavgift och vilken förändring kommer att ske?

Fråga: Kan man få en tydligare förklaring på vad som kommer ske med ens konto? Så man inte blir överraskad av ett raderat konto eller ändring senare.
Svar: Har kontot varit inaktivt dvs det används inte för annat än att betala medlemsavgiften en gång om året, och dessutom saknar saldo så kommer kontot att stängas. Använder du kontot och har pengar på kontot så avslutas det inte utan kontotypen kommer att ändras.Innan en förändring sker på ens konto kommer man få information om detta.

Från och med 2024 kommer det i stället för en dragning på hela medlemsavgiften för året dras en avgift månadsvis direkt ifrån konton.

För stödmedlemmar som har ett medlemskap men inte konton i banken kommer en avi att skickas ut på medlemsavgiften för 2024.

Jag vill fortsätta spara i JAK

Fråga: Med anledning av att medlemskonton ska fasas ut så skulle jag i stället vilja öppna ett sparkonto. Hur går jag till väga? 
Svar: Den som använder sitt medlemskonto för att spara på behöver inte öppna ett nytt konto. Du kan fortsätta ditt sparande. Det JAK kommer att göra är att ändra kontotyp på Medlemskontot så att man får en annan typ av konto men ingen större påverkan kommer att ske för medlemmen.

Fråga: Jag vill endast använda JAK till att spara pengar. Ska jag då byta kontotyp? Från medlemskonto till sparkonto med tanke på nya reglerna?
Svar: Nej, du behöver inte göra någon förändring. Vi kommer ändra kontotypen till sparkonto för dig som sparar hos oss. Tack för att du sparar hos oss!

Fråga: Vad händer för mig som har ett medlemskonto och bankengagemang?
Svar: För den som har ett engagemang i banken, t.ex. ett efterspar eller ett aktivt lån, kommer ingen större förändring att ske i dagsläget. Bankengagemanget finns kvar. När Medlemskontot börjar fasas ut kommer de som har övrigt engagemang att få information om de förändringar som sker för sina konton och medlemskap.

Stödmedlemskap

Fråga: Jag har haft ett sparande på JAK och samlat sparpoäng men jag använder inte mitt konto. Vad händer med mina sparpoäng?
Svar: Använder du inte ditt konto och väljer att avsluta dina konton kan du vara kvar som stödmedlem och då har du fortfarande ett aktivt medlemskap och dina sparpoäng men du har inget konto och använder inte JAKs banktjänster.

För den medlem som har ett Medlemskonto utan saldo eller som endast använts för att betala medlemsavgift kommer banken stänga kontot och ett stödmedlemskap och sparpoäng finns kvar.
 
Fråga: Jag önskar fortsättningsvis endast vara kvar som stödmedlem, jag har nu överfört saldot jag haft på mina JAK-konton. Både mitt medlemskonto och sparkonto kan alltså avlutas redan nu. 
Svar: Vi registrerar dig som stödmedlem där du fortsatt är medlem och stödjer banken men inte använder bankens tjänster.

Har JAK ekonomiska problem eller svårigheter?

Fråga: Vad återstår för service i och med stängning av det ni kallar inaktiva konton? Har JAK Medlemsbank ekonomiska problem eller svårigheter?
Svar: De medlemmar som har konton men inget saldo på kontot och inte använt det på väldigt länge eller endast använt kontot för att betala medlemsavgift kommer få sina konton avslutade men medlemskapet och sparpoäng finns kvar. För dig som har ett sparande på JAK sker ingen förändring nu utan du kan fortsätta ditt sparande. JAK kommer byta ut kontot Medlemskonto mot en annan kontotyp och det ska ha liten påverkan på dig som medlem. Information kommer att skickas ut innan förändring sker.

Detta görs dels som en kostnadsbesparing, dels för att på ett bättre sätt avisera en avgift eller medlemsavgift utefter hur mycket engagemang man har i banken. På så sätt finns det möjlighet att endast ha ett medlemskap och stödja banken eller använda bankens tjänster efter de behov man har.
Amanda
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.