Hur fungerar JAKs lånekö?

JAK har infört två låneköer där ansökningar primärt kommer prioriteras efter sparpoäng och ansökningsdatum. Det innebär att du som varit medlem och bidragit till inlåningen under en längre tid hamnar i en kö medan du som har färre sparpoäng hamnar i en annan kö.

För att hamna i sparpoängskön måste du ha minst fem (5) miljoner sparpoäng. De som har färre sparpoäng hamnar i den andra lånekön.

Låneansökningarna kommer sedan hanteras efter ansökningsdatum där vartannat ärende tas från sparpoängskön och vartannat ärende tas från den andra lånekön.

Lånekön innebär att handläggningstiderna för låneansökningar kommer bli längre.

Varför har JAK infört lånekö?
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.