Information om stängning av inaktiva bankkonton

JAK arbetar med att införa diversifierad medlemsavgift och ett nytt medlemshanteringssystem. En del i arbetet innebär att JAK under slutet av 2023 kommer börja stänga ner medlemskonton som endast använts för att betala medlemsavgift, då de som endast haft medlemskonton för det ändamålet, från och med 2024, kommer bli fakturerade medlemsavgiften istället.

Varför gör JAK det här?

Banken arbetar med att införa ett nytt system för medlemshantering. Införandet av det nya systemet innebär att JAK kommer uppfylla kraven i den proposition om diversifierad medlemsavgift som godtogs under årsstämman detta år. Att stämman röstade för propositionen innebär att JAKs medlemmar kommer bli indelade i olika kategorier beroende på hur man använder bankens tjänster. Detta är ett steg framåt för att bättre motsvara medlemmarnas individuella behov. Diversifierad medlemsavgift kommer införas 2024-01-01.

De medlemmar som endast har ett medlemskonto för att kunna betala medlemsavgiften kommer hanteras i vårt nya medlemshanteringssystem och bli ’stödmedlemmar’. Det innebär att medlemskontot kommer avslutas då ’stödmedlemmar’ inte kommer ha några konton i banken. Genom att avsluta konton som endast används i syfte att betala medlemsavgift kan vi minska bankens kostnader.

Sparkonton utan saldo som inte nyttjas är kostsamma för både banken och våra medlemmar. JAK arbetar ständigt för att öka medlemsnyttan och säkerställa att vi hanterar våra resurser på bästa sätt. Detta innebär att vi framöver även kommer avsluta sparkonton som inte används och saknar saldo, för att hålla nere kostnaderna, både för våra medlemmar och för banken.

Vad händer nu?

Med start om två månader kommer banken börja arbetet med att fasa ut kontotypen ’medlemskonto’. Vi räknar med att vara klara med detta arbete under 2024. Detta innebär att det, inom kort, inte kommer gå att nyöppna medlemskonton och de som har medlemskonton idag kommer antingen få dessa avslutade eller ändrade till en annan kontotyp, beroende på om kontot varit inaktivt eller inte. JAK kommer fortsätta erbjuda andra konton, som sparkonton och transaktionskonton, det är alltså bara kontotypen ’medlemskonto’ som inte kommer finnas kvar.

Från 2024 kommer medlemsavgiften inte längre dras från medlemskontot. Det innebär att de som hamnar i kategorin ’stödmedlem’ från och med 2024 kommer få medlemsavgiften fakturerad istället.

Eventuella sparpoäng kommer inte att påverkas av kontostängningen, utan kommer att finnas kvar även om ett konto stängts.

Det kommer fortsättningsvis finnas möjlighet att öppna ett konto med grundläggande funktioner om så önskas, även om du fått ett konto stängt i och med denna förändring. De olika kontotyper JAK erbjuder och aktuell priser hittar du i vår prislista.


Amanda
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.