Hur hanterar jag mitt barns konto med endast läsbehörighet?

Bankkonton för barn under 18 år kan dessa hanteras av vårdnadshavare på två sätt.

Har ni valt gemensam teckningsrätt har ni bara läsbehörighet i internetbanken. För att hantera bankkonto eller göra en ändring behöver ni skriva brev till oss som båda vårdnadshavarna ska skriva under och bifoga vidimerad ID-handling. Hämta blankett för Legitimationskontroll på vår hemsida.

Har ni tecknat kontot var för sig så kan ni båda själva hantera kontot i internetbanken.

Kontakta oss om ni vill ändra den teckningsrätt ni har valt.
Anna Medlemsservice (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.