JAK aviserar om kommande räntehöjning

JAK är en medlemsägd bank där medlemmarna hjälps åt med bankens kostnader. JAK arbetar för att bedriva en kostnadseffektiv och hållbar verksamhet där allt eventuellt överskott används för ökad medlemsnytta och återinvesteras i verksamheten. De senaste åren har JAKs verksamhet brottats med utmaningar kring lönsamheten.

Glädjande nog har vi väldigt god utlåning men under senaste året har inte inlåningen utvecklats i samma takt. Det gör att vi nu måste bromsa utlåningen och därtill nå lönsamhet på befintlig utlåningsstock. Innebörden av detta är att vi genomför en räntehöjning på JAK Bolån till 3,74%. Denna ränta kommer att gälla fr.o.m. 1 januari 2023.

Vår ambition är att erbjuda en så fördelaktig ränta som möjligt till våra medlemmar. Fler medlemmar och ökad inlåning ger JAK bättre möjligheter till ökad kundnytta och attraktiv ränta. Att öka medlemskåren och inlåningen är ett ständigt pågående arbete och med våra medlemmars stöd hoppas vi kunna öka medlemsantalet och inlåningen de kommande åren. Tillsammans kan vi se till att det finns ett hållbart alternativ i bankbranschen.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.