JAKort - Crossborder payments

När du har handlat eller gjort ett uttag med ditt JAKort i ett EES-land (land som ingår i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) kommer du från och med 19 april 2021 få ett sms som visar det totala valutaväxlingspåslaget i procent och i förhållande till Europeiska Centralbankens aktuella referensväxelkurs.

Informationen får du vid ditt första köp i den aktuella EES-valutan och därefter minst en gång i månaden.

Den slutgiltiga valutaväxlingskursen sätts när transaktionen behandlas, vilket kan vara några dagar efter att du använde kortet.

För att få informationen måste du sedan tidigare ha angett ett korrekt mobilnummer. Har vi inte ditt mobilnummer registrerat hos oss och du vill ha information kontakta oss via ett meddelande i internetbanken eller ring vår Medlemsservice och legitimera dig med BankID så aktiverar vi tjänsten åt dig.

Du kan när som helst avaktivera sms:et genom att skriva ett meddelande via internetbanken eller ringa vår Medlemsservice och legitimera dig med BankID.
Anna Medlemsservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.