JAKs Sparpoängsfond

Hej! Vid avslut av medlemskap så står det här https://forum.jak.se/org/jakforum/d/hur-avslutar-jag-medlemskap/  att sparpoängen går till JAKs Sparpoängsfond. Var hittar jag mer information om fonden?

Kommentarer

  • Hej,

    Sparpoängsfonden används när ett efterspar (bundet sparande) behöver tas ut i förtid.
    • Det kan till exempel vara vid separation och flytt utomlands. 
    • För att avsluta sparpoängskontot som är kopplat till eftersparet behöver sparpoängsbalans uppnås, det görs genom tillförande av sparpoäng från sparpoängsfonden.


    Emine Medlemsservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.