Till senaste kommentaren

Kan jag lösa mitt lån när jag vill?

Du kan när som helst lösa ditt lån i förtid. Beroende på när du tog lånet gäller olika regler.

För lån utbetalda före 2006-12-31 betalar du enbart den ränta (tidigare kallad låneavgift) som är upplupen mellan senaste inbetalningsdag och dagen du löser lånet.

Har du ett lån som är utbetalt efter 2007-01-01 fram till 2010-12-31 får du dock göra en ifyllnadsbetalning av ej betald ränta (tidigare kallad låneavgift). Se mer om ifyllnadsbetalning nedan.
   
För lån utbetalda efter 2011-01-01 betalar du enbart den ränta (tidigare kallad lånekostnad) som är upplupen mellan senaste inbetalningsdag och dagen du löser lånet.

Ifyllnadsbetalning av ränta
Ett lån medför en högre kostnad första året för banken på grund av bland annat administrationskostnader. För enkelhets skull fördelas dock räntan (tidigare kallad låneavgift) jämt över lånets hela löptid. Detta innebär att full kostnadstäckning uppstår först när lånet slutbetalats enligt ursprunglig amorteringsplan. Vid förtidsinlösen betalas den ännu ej reglerade räntan (tidigare kallad låneavgift) fram till lösendagen tillsammans med kvarvarande skuldsaldo. Hur mycket du behöver göra som ifyllnadsbetalning framgår av skuldebrevet.

Eftersparande
Observera också att du måste efterspara till dess balans uppstått mellan din sparprestation och poängskuld. Detta gäller enbart om du har ett lån med eftersparande. De flesta löser detta genom att de låter eftersparandet stå kvar och avstår från att betala in nytt eftersparande. Tänk dock på att fortsatt sparande förkortar tiden tills eftersparandet betalas ut.
Hanna Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • "De flesta löser detta genom att de låter eftersparandet stå kvar och avstår från att betala in nytt eftersparande."

  Vad betyder detta? Om ett lån är återbetalat och löptiden har löpt ut, går det då inte att få ut sitt efterspar? Varför inte? Detta har inte varit tydligt beskrivet någonstans.

  Ni skriver nämligen även såhär:
  "Efter hela lånets löptid har du balans mellan ditt lån och din sparprestation och eftersparandet kan då betalas ut."
  Vad gäller?

 • Det beror på blir svaret här. Har du under hela lånet skött dina betalningar i tid och enligt plan ska sparpoängsbalans uppstå och ditt efterspar släppas. Det finns lite olika varianter beroende på vilken låneprodukt du har och när du tog ditt lån.
  Har du löst lånet i förtid, ändrat ditt lån, fått betalningslättnad eller liknande påverkar det när du kan få ut ditt efterspar. För då har du inte tillfört pengar och sparpoäng enligt plan och då kan utbetalningen av eftersparet skjutas upp till dess att balans uppstår.

  Så vill du veta när just ditt efterspar släpps rekommenderar vi att du skriver ett meddelande till oss via internetbanken så får du svar av oss där.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.