Kan jag lösa mitt lån när jag vill?

Du kan när som helst lösa ditt lån i förtid. Beroende på när du tog lånet gäller olika regler.

För lån utbetalda före 2006-12-31 betalar du enbart den ränta (tidigare kallad låneavgift) som är upplupen mellan senaste inbetalningsdag och dagen du löser lånet.

Har du ett lån som är utbetalt efter 2007-01-01 fram till 2010-12-31 får du dock göra en ifyllnadsbetalning av ej betald ränta (tidigare kallad låneavgift). Se mer om ifyllnadsbetalning nedan.

För lån utbetalda efter 2011-01-01 betalar du enbart den ränta (tidigare kallad lånekostnad) som är upplupen mellan senaste inbetalningsdag och dagen du löser lånet.

Ifyllnadsbetalning av ränta
Ett lån medför en högre kostnad första året för banken på grund av bland annat administrationskostnader. För enkelhets skull fördelas dock räntan (tidigare kallad låneavgift) jämt över lånets hela löptid. Detta innebär att full kostnadstäckning uppstår först när lånet slutbetalats enligt ursprunglig amorteringsplan. Vid förtidsinlösen betalas den ännu ej reglerade räntan (tidigare kallad låneavgift) fram till lösendagen tillsammans med kvarvarande skuldsaldo. Hur mycket du behöver göra som ifyllnadsbetalning framgår av skuldebrevet.

Eftersparande
Observera också att du måste efterspara till dess balans uppstått mellan din sparprestation och poängskuld. Detta gäller enbart om du har ett lån med eftersparande. De flesta löser detta genom att de låter eftersparandet stå kvar och avstår från att betala in nytt eftersparande. Tänk dock på att fortsatt sparande förkortar tiden tills eftersparandet betalas ut.

Avgifter vid förtidsinlösen
Vissa lån har en kostnad i samband med förtidsinlösen eller extraamortering. Det vanligaste är en kostnad i samband med förtidsinlösen på 1 % av inbetalt belopp. Äldre lån kan ha andra villkor.

Hör av dig till vår Medlemsservice för att kolla vad som gäller för just ditt lån. Det kan även vara bra att kontakta oss om du funderar på att förtidsinlösa lånet. Kanske det går att ändra villkoren så att det passar dig bättre.
Hanna Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.