Möjlighet till tillfällig amorteringslättnad till följd av covid-19

JAK Medlemsbank erbjuder sina kunder möjlighet till tillfällig amorteringslättnad (anstånd med betalning av amortering) till följd av inkomstbortfall på grund av covid-19, tom 31 augusti 2021.

Har du som kund drabbats av inkomstbortfall som påverkar din betalningsförmåga, skicka då ett meddelande i vår internetbank där du beskriver din situation och hur covid-19 påverkar din betalningsförmåga.
Vi handlägger inkomna ansökningar löpande och så snabbt vår arbetssituation tillåter, men inkommen ansökan måste vara handlagd och godkänd före månadsavisering (10 bankdagar före förfallodag) för att amorteringslättnad ska få genomslag innevarande månad. Det vill säga, vi kan endast erbjuda amorteringslättnader för kommande månaders betalningar.
För att se avgifter hänvisar vi till aktuell prislista.

Information vi behöver för att handlägga er ansökan (meddelande i internetbanken):
  • Vilket/vilka lån den ansökta amorteringslättnaden avser?
  • Vilken tidsperiod ansökan avser? (Möjlighet finns att ansöka om amorteringslättnad tom 31 augusti 2021).
  • Beskriv hur covid-19 har påverkat din betalningsförmåga i sådan utsträckning att du inte har möjlighet att hantera dina avtalade amorteringar.
  • Finns det medlåntagare eller borgensmän för det aktuella lånet? Om så, behöver vi godkännande även från dessa.
Du kan även läsa mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida om olika frågor som du kan få svar på.
Hanna Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.