När får jag tillbaka mitt eftersparande?

Det beror på om du har ett lån där vi räknar med sparpoäng eller om du har ett flexibelt lån.

JAKlån med sparpoäng
I JAKlån där vi räknar med sparpoäng får du ditt eftersparande utbetalt när lånet är löst och sparpoängen är i balans.

Du kan kontakta banken via ett meddelande i internetbanken för att få reda på dina sparpoäng och när eftersparet kommer att gå i balans.

Exempel: Utbetalning av eftersparande
För slutbetalade lån divideras summan av sparpoängen på eftersparkontot med saldot på eftersparkontot. Det tal man får fram avser antal månader tills eftersparandet går i balans.

Saldot på eftersparkonto är 78 800 kr.
Saldot på sparpoäng balans visar 377 833 poäng.
377 833 dividerat med 78 800 kr blir 4,79 månader.

Eftersparandet går i balans om knappt 5 månader och betalas ut månaden efter att poängen har gått i balans.

Du kan skynda på utbetalningen av eftersparpengarna genom att använda fria sparpoäng som du har samlat ihop från ditt medlems-, spar- eller transaktionskonto för att täcka upp differensen. Kontakta oss för att boka över poäng till eftersparandet.

JAK bolån
För JAK bolån tagna efter maj 2021 gäller följande sparsystem med nuvarande bindningstid att de pengar du sätter in idag är bundna i ca fem år. I slutet av varje år gör banken en körning i systemet för att räkna ut vilka pengar som vid årets slut har varit bundna i minst fem år. Under förutsättning att du skött ditt lån under året och inte legat efter med betalningar och sparande så kommer pengarna att överföras till ditt medlemskonto automatiskt. Så under de första åren görs inga utbetalningar för att sedan regelbundet bli utbetalade årsvis.

Flexibelt lån
Eventuellt sparande som finns i lånet är bundet under lånets löptid och blir tillgängligt månaden efter att lånet är löst.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.