Vad betyder Bail-in och Bail-out?

JAK Medlemsbanks sparare och låntagare är skyddade av insättningsgarantin i det fall att banken av någon orsak skulle komma på obestånd.

Regleringar och beslut på EU-nivå kan om de inte förklaras och förtydligas lätt leda till missförstånd på nationella nivåer och för mindre banker som JAK. Två av dessa regleringar är Bail-out och Bail-in varav Bail-in orsakar en del missförstånd gällande vem och vad som påverkas. Det förstnämnda innebär att banken i fråga kan låna av staten för fortsatt drift och kapitaltäckning, det andra att banken skulle använda sina kunders sparmedel till samma sak.

Alla insättningar upp till 950 000 SEK täcks av insättningsgarantin och är helt undantagna från reglerna för Bail-in. Det gäller för såväl privatpersoner, som för alla typer av företag.

I Sverige kommer rättigheten att ta spararnas pengar och pensionsmedel endast att gälla de affärsdrivande systemkritiska bankerna som Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken.  


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.