Vad kan jag använda mina sparpoäng till?

Dina sparpoäng har du nytta av i vissa av våra lån . Du som är kundmedlem kan ta emot sparpoäng eller skänka sparpoäng till andra medlemmar om du inte själv behöver dem.

Du kan använda sparpoängen under pågående lån eller när lånet är löst och det fattas sparpoäng i eftersparandet för att det ska kunna betalas ut. Kontakta oss så kan vi se vilka möjligheter du har i ditt lån.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.