Är JAK en räntefri bank?

Efter en dom i Patent- och marknadsdomstolen 2017 får JAK inte längre kalla sig en räntefri bank eller använda ordet lånekostnad istället för ränta.

Att vi tillmötesgår Konsumentverkets krav och följer svensk lag är en självklarhet, det påverkar dock inte vår kritiska syn på skuld eller våra värderingar om en hållbar ekonomi.

Vi fortsätter erbjuda lån som inte påverkas av Riksbankens eller den allmänna marknadens räntesvängningar.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.