Avsluta medlemskap

Detta inlägg förklarar vilka uppgifter vi behöver för att avsluta medlemskap hos JAK Medlemsbank.

Just nu har vi längre handläggningstider för avslut av medlemskap. Ett bekräftelsemail skickas när ärendet är hanterat. 

Vill du avsluta ditt medlemskap och har kvar sparpoäng kan du välja att skänka dessa till en familjemedlem, vän eller en medlemsannons. Medlemsannonser hittar du via denna länk. Ange då i din text nedan vart du vill skänka sparpoäng. Anger du inget går sparpoängen till JAKs Sparpoängsfond.

Observera att:
  • du måste vara medlem om du har vissa pågående engagemang hos oss (exempelvis lån, eftersparskonto eller betal- och kreditkort).
  • vi endast överför eventuell behållning på bankkonto hos oss till bankkonto i annan svensk bank.
  • du inte behöver vara medlem i banken om du endast väntar på att återfå låneinsats eller frivillig medlemsinsats. 
  • har du bankkonto behöver du själv spara årsbesked, kontoutdrag och underlag innan du avslutar ditt medlemskap. När kundmedlemskapet är avslutat har du inte längre tillgång till internetbanken eller digitala dokument. 
  • har du haft bankkonto kommer du få årsbesked för det innestående året skickat till dig.
  • du som endast har bankkonton och inga andra engagemang inte behöver avsluta ditt medlemskap utan du kan avsluta bankkonton men vara kvar som stödmedlem. Du har då kvar dina sparpoäng samt ett stödmedlemskap. Kontakta oss via ett meddelande i internbanken.

Välj ett av följande sätt för att skicka in ditt ärende om avslut av medlemskap till oss.

1. Digitalt via JAKs Internetbank:

Skicka ett meddelande via internetbanken. Se först till att inga pengar finns på aktiva bankkonton (Låneinsatskonto och Eftersparskonto kan endast hanteras av banken). Bekräfta att du vill avsluta ditt medlemskap, uppge organisations- eller personnummer på den medlem du vill skänka dina sparpoäng till. Anger du inget går sparpoängen till JAKs Sparpoängsfond.


2. Via Post:

Har du inget BankID eller inte tillgång till JAKs internetbank och vill avsluta ditt medlemskap kan du använda avslutsblanketten som heter ”Avslut av medlemskap hos JAK Medlemsbank” och finns bifogad lite längre ner. Blanketten måste skickas in med original underskrift per post och legitimationskontroll där kopian på ID-handlingen är i färg bifogas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Anna (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.