Hur blir jag medlem i JAK Medlemsbank?

Så här gör du för att bli medlem i JAK Medlemsbank:

För privatpersoner
Som privatperson kan du enkelt bli medlem direkt på vår hemsida: jak.se/bli-medlem
Du behöver BankID och kan betala grundinsatsen på 300 kronor tillsammans med medlemsavgift för resterande del av året med Swish eller kort.
Du kommer att få besvara kundkännedomsfrågor under processen.

Innan kundmedlemskapet aktiveras måste villkor för bankkonto och självbetjäningsavtal (vilket ger tillgång till internetbank och vår bankapp) godkännas. När du gått igenom alla steg på vår hemsida finns sedan avtal och villkor att läsa och signeras i JAKs Signeringsportal. För att signera loggar du in med BankID.

För omyndiga
Medlemskap för barn under 18 år är gratis! Har barnet fyllt 16 år och önskar rösträtt på årsstämman behöver dock en grundinsats erläggas.
  1. Skicka in följande uppgifter via internetbanken eller post: barnets personnummer, vårdnadshavares kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).
  2. Nödvändiga blanketter kommer skickas per post till vårdnadshavare.

För juridiska personer
Juridiska personer innefattar: företag, föreningar och organisationer. Har du enskild firma följer du samma steg som för privatpersoner. Firmatecknare behöver BankID för att kunna använda bankens tjänster.

  1. Ansök om att bli medlem genom att betala grundinsatsen på 300 kr, startavgift* och medlemsavgiften (för resterande del av året, se tabell nedan) till bankgiro 752-7237 och fyll i organisationsnummer som meddelande.
    *Att betala när du ansöker om att bli sparkundsmedlem:
    Startavgift förening och non-profit/ej vinstdrivande bolag: 1 450 kr (inklusive grundinsats 300 kr).
    Startavgift övriga: 2 250 kr (inklusive grundinsats 300 kr).
  2. Banken kommer skicka nödvändiga blanketter och avtal att fylla i till föreningens/företagets registrerade postadress.

Skillnaden på grundinsats och medlemsavgift
Första året betalar du in 300 kronor i grundinsats till banken. Grundinsatsen är en ägarandel i banken som varken kan säljas eller återfås. När du ansöker om att bli medlem betalar du även medlemsavgiften för resterande år, summan för medlemsavgift första året varierar alltså beroende på när du blir medlem. Följande år betalar du en medlemsavgift på 420 kronor om året. På det här sättet är du med och äger din bank.

Medlemsavgiften faktureras via e-post under början av året varje år. Därför är det viktigt att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

När du blir medlem godkänner och följer du även våra stadgar och Särskilda bestämmelser.

Aktuell prislista finns på jak.se/prislista
Hanna Blomqvist (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.