Hur gör jag en adressändring?

Av säkerhetsskäl kan du inte ändra din adress själv.

Varje månad gör vi en kontroll av adresser mot offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adress i våra system.

Du behöver alltså inte meddela oss din nya adress, utan du måste själv anmäla din nya folkbokföringsadress till Skatteverket. Den kommer då att uppdateras automatiskt hos oss.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.