Hur informeras medlemmar?

Banken informerar via olika kanaler. Vi använder oss av 
 • Brevutskick
 • Meddelande i internetbanken
 • Nyhetsbrev via e-mail
 • Hemsidan
 • Medlemstidningen Grus & Guld
 • Facebook
 • Instagram
För att arbeta mer hållbart försöker vi hålla ned våra fysiska brevutskick.

Dessa utskick hanteras enligt följande:
 • Låneaviseringar skickas till internetbanken och med post till de som inte har tillgång till internetbanken,
 • Påminnelser skickas alltid ut via post,
 • Kontoutdrag skickas främst till internetbanken men kan väljas att skicka med post (se då aktuell prislista för aktuell prisinformation),
 • Årsbesked skickas till internetbanken och med post till de som inte har tillgång till internetbanken.

(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.