Hur räknas sparpoängen?

Varje krona du har insatt på ditt konto ger sparpoäng beroende på hur stor sparfaktorn för kontot är. Sparfaktorn talar om hur många sparoäng du får för varje insatt krona under en månad. Är sparfaktorn 1 betyder det att du får 1 poäng om du har 1 krona insatt under en månad.

Poängen räknas varje dag så du behöver inte ha pengarna insatta en hel månad för att få sparpoäng.

Aktuella sparfaktorer för våra konton:
Medlemskonto 1,0
Transaktionskonto 0,3
Skogskonto 1,0
Stödsparskonto 1,0
Pantsattkonto         1,0

Kommentarer

 • Vart ser jag mina sparpoäng i den nya internet banken?
 • Anledningen är att funktionen för att visa sparpoäng på internetbanken inte finns i det nya systemet. Du kan enbart se sparpoängen på ditt kontoutdrag för sparpoängskontot.

  Vi är i stort sett ensamma om att ha ett sparpoängssystem i dag och SDC var det enda systemet som hade stöd för sparpoäng, även om saldo ej syns i internetbanken.

  För att klara de hårda regelverk som finns i dag för banker i Sverige och Europa så var vi tvungna att byta system. På sikt kommer det nya systemet att ge oss möjligheter att koppla på nya tjänster och skapa medlemsnytta. Tjänster som medlemmarna önskat länge och som vi med gamla systemet inte kunnat erbjuda.

  Att se poäng på sparpoängskonton i internetbanken är dock inte något vi ser tillkomma i närtid, utan saldo kommer enbart att synas på kontoutdrag för sparpoängskontot. Vi kommer fortsätta att undersöka möjligheten att kunna se sparpoängen i internetbanken.

  Ni har ett sparpoängkonto – fria, på detta konto samlas alla fria sparpoäng som skapas utifrån era saldon på medlems-, spar- och transaktionskonton. För varje lån med krav på sparpoängsbalans, finns ett sparpoängskonto – balans, på vilket lånet genererar negativa poäng och det bundna sparandet kopplat till lånet genererar positiva sparpoäng.
  Emine Medlemsservice
 • Är medlemskonto ett baskonto eller transaktion?
  Ibrahim
 • Hej!

  Medlemskontot hette baskonto tidigare innan systembytet.
  Transaktionskontot har inte bytt namn.

  Emine Medlemsservice
 • Hur får man kontoutdrag med sparpoängen? Kostar det något?
  Ben
 • Kontoutdrag kan du beställa via ett meddelande till oss i internetbanken. Det kommer då varje månadsslut och så länge du har internetbank så skickar utdragen dit och är gratis.
  Emma

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.