Inbjudan digitala medlemsträffar vår 2021

Människor vill och behöver träffas för att utbyta tankar och åsikter. Inte minst gäller detta engagerade JAK-medlemmar.

Coronapandemin i kombination med ett ansträngt ekonomiskt läge har tyvärr medfört att medlemsmöten av olika slag knappast kan genomföras. Vi måste därför hitta andra möjligheter att träffas, t ex med hjälp av digitala verktyg.

Styrelsens Medlemsutskott inbjuder härmed till två distansmöten:

1) Söndagen 28 mars kl 10.00-13.00
Ämne för detta möte är bygg- och bogemenskap och vad JAK Medlemsbank kan erbjuda för att främja en rättvis ekonomi.

Erik Johansson reflekterar över JAKs roll och utvecklingen på bostadsmarknaden och berättar om egna erfarenheter av att försöka skapa hyresbostäder på Kosteröarna.

Ingrid Westerfors berättar om utvecklingen av bygg- och bogemenskaper runt om i landet, olika exempel och om var det går att hitta stöd och resurser för dem som vill starta eller komma vidare med sitt bostadsprojekt.

Erik och Ingrid är ledamöter i JAKs styrelse och är engagerade i styrelsens medlemsutskott.

JAK Medlemsbanks arbete för en rättvis ekonomi är nära förknippad med medlemmarnas boendeekonomi. Bostadsprisutvecklingen och bankernas kreditgivning är tätt sammankopplade. När regelverk gjort det lätt att belåna sig har JAK haft en röd tråd med amorteringskrav och sparkrav. Detta har främjat ett stabilt samhällsbygge genom att ge incitament till minskad privat skuldsättning. Idag har vi dock en ny spelplan och JAKs krediter hjälper inte längre dem som har de största problemen.

På grund av den frikostiga kreditgivning som eskalerat de senaste åren har bostadspriserna drivits upp och sårbarheten är stor för de människor som ska ge sig in på bostadsmarknaden. Idag går i snitt en fjärdedel av inkomsten till bostaden men det skiljer mycket mellan inkomstgrupper. För låginkomsttagare kan det röra sig om att halva lönen går till att bekosta boendet.

För att möta dagens problem har den nya upplåtelseformen kooperativ hyresrätt lyfts som en lösning för bostäder. Det är en mellanform mellan hyresrätt och bostadsrätt. Kooperativ hyresrätt utvecklar den vanliga hyresrätten samtidigt som den ger nya möjligheter i nyproduktionen och bidrar till ökad boendedemokrati. Den förhindrar även att bostadspriserna drivs upp. (Se vidare )

Kan vi i JAK Medlemsbank hjälpa till att främja en rättvisare ekonomi i samhället genom att aktivt understödja bildandet av fler kooperativa hyresrättsföreningar som väljer att bygga själva?

Vi behöver er anmälan till detta möte senast 21 mars.

2) Fredagen 16 april kl 16.00-19.00
Ämne för detta möte är de motioner och tillhörande propositioner som inkommit inför årsstämman i april.

Vi hoppas på engagerade och kloka analyser och diskussioner av det slag som tidigare förts i direkt anslutning till årsstämmorna!

Underlaget som kommer att diskuteras kommer skickas till anmäld e-postadress några dagar innan mötet.

Vi behöver er anmälan till detta möte senast 12 april.

Vi kommer att använda oss av videoprogrammet Jitsi.

Inför mötena kommer länkar att skickas ut till anmälda deltagare

Tills vidare begränsar vi antalet deltagare på vardera mötet till 50. Först till kvarn!

Anmäl dig här

Med vänliga JAK-hälsningar
JAKs Medlemsutskott
med stöd av en arrangörskommitté med representanter från övriga förtroendeorgan
Hanna Kommunikatör Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.