Till senaste kommentaren

Överföring från konto till minderårig

Min minderåriga son vill ta ut pengar som vi har sparat åt honom på ett JAK konto.

Vad gäller vid överföring från ett konto som ägs av en minderårig? Behöver vi skriva på någon blankett eller kan han göra det själv med bankID?

Kommentarer

 • Konton för barn under 18 år kan hanteras av vårdnadshavare på två sätt:

  Har ni valt gemensam teckningsrätt har ni bara läsbehörighet i internetbanken.
  För att göra något med kontot behöver ni skriva brev till oss som båda vårdnadshavarna ska skriva under och bifoga vidimerad kopia på ID-handling. Kopia på ID-handling måste vara i färg.

  Har ni tecknat kontot var för sig så kan ni båda själva hantera kontot i internetbanken.

  Kontakta oss om ni vill ändra den teckningsrätt ni har valt.

  Anna Medlemsservice
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.