Vem får rösta på stämman?

Varje medlem som, det datum kallelse till stämman skickas, har fyllt 16 år och betalat grundinsatsen har rösträtt på stämman.

Ombud
Om du inte har möjlighet att närvara kan du låta dig företrädas av ett ombud som ska medföra en fullmakt i original.

Observera att ett ombud enligt stadgarna har rätt att företräda en (1) fysisk person som är medlem och en (1) juridisk person (t.ex. en förening eller ett företag) som är medlem.

Omyndig medlem
I det fall förmyndare för omyndig medlem bedömer att den omyndige kan företräda sig själv, kan en fullmakt lämnas till denne och ska medföras i original.

Observera att personbevis på den omyndige ska uppvisas där det framgår vem eller vilka som är förmyndare.

Ställföreträdare juridisk person
Ställföreträdare för en juridisk person som är medlem har rätt att rösta för denna utan fullmakt på stämman.

Observera att rollen som ställföreträdare måste styrkas med t.ex. vidimerad kopia av protokoll som utvisar teckningsrätten eller vidimerad kopia på registerutdrag från Bolagsverket. Dokumenten får inte vara äldre än 1 år.

Om flera personer är ställföreträdare gemensamt behöver samtliga närvara eller ett protokoll visas upp som visar att den närvarande har givits rätt att ensam företräda den juridiska personen vid den här stämman.

Begränsningen av antalet fullmakter gäller inte ställföreträdarskap och enligt föreningslagen behöver en sådan företrädare inte vara personlig medlem i JAK Medlemsbank.
(Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.