Öppna konto som asylsökande?

Går det att som asylsökande öppna ett konto hos er?
Det bor hos mig en asylsökande som har ett fast jobb men som idag saknar svenskt personnummer. Hen har ett LMA-kort och passet finns hos Migrationsverket. Dom andra bankerna har nekat hen på grund av avsaknaden av personnummer och legitimation.

Kommentarer

  • Banker i Sverige har inte rätt att neka öppnande av ett konto enligt kontraheringsplikten samtidigt får banken inte upprätta en affärsrelation med kund utan att banken har kontrollerat kundens identitet och erhållit fullgod kundkännedom.

    Enligt en principöverenskommelse mellan Bankföreningen, Migrationsverket, Finansinspektionen och Finansdepartementet så finns det en öppning för banker att öppna konton åt asylsökande som har kommit till Sverige med godkända id-handlingar, och som har beviljats undantag från kravet på arbetstillstånd. För att underlätta identifieringen av asylsökande som har rätt att arbeta har Svenska Bankföreningen och Migrationsverket tagit fram en speciell rutin. Den innebär att den som vill öppna konto under asylprocessen ska visa upp sitt LMA-kort för banken tillsammans med en vidimerad kopia av den id-handling personen i fråga lämnat till Migrationsverket. Banken kontaktar sedan Migrationsverket för att intyga att id-handlingen överensstämmer med den som är inlämnad. Till detta tillkommer att personen i fråga svarar på bankens kundkännedomsfrågor och därefter kommer banken göra en bedömning om konto kan öppnas.

    Med detta sagt är det dock tyvärr inte möjligt att nyttja JAK Medlemsbanks tjänster utan ett svenskt BankID. Detta är givetvis beklämmande för alla som inte har, vill eller kan få ett BankID. Men tyvärr har vi som liten idéburen bank inte resurser att bygga en egen säkerhetslösning som säkerställer identiteten i kommunikationen med våra kunder.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.